Poliester Polioller


Poliester polioller, ana iskeletinde ester bağ yapılarını içeren polikondenzasyon reaksiyonu ile elde edilen polimerlerdir. Son kullanım alanına göre farklı reaktivite ve farklı fonksiyonaliteye sahip poliester poliollerin sentezlenmesi mümkündür. Poliester polioller;

  • rijit poliüretan köpük uygulamalarında ürünlerin mekanik dayanım ve boyutsal kararlılığının iyileştirilmesi,
  • rijit poliüretan köpük uygulamalarında yanmazlık özelliğinin iyileştirilmesi,
  • esnek poliüretan köpük uygulamalarında mekanik dayanım ve sertlik özelliklerinin iyileştirilmesi,
  • poliüretan elastomerlerde, elastomerin çekme mukavemeti ve yırtılma direnci gibi mekanik özelliklerinin geliştirilmesi,
  • boya ve kaplama üretiminde aşınma direnci, kimyasal dayanım ve yapışma özelliğinin arttırılması amacıyla tercih edilirler.

Biyo bazlı ham maddeler ile biyopoliester poliollerin sentezlenmesi ve kullanılmış poliesterlerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması mümkündür.

Evoco Polimer, müşteri beklentilerini karşılayan, son kullanım alanına ve istenilen son ürün özelliklerine uygun sürdürülebilir, yenilikçi poliester polioller geliştirmektedir.

Araştırma alanları hakkında bilgi almak için