Özel Polimerler ve Kimyasallar

Evoco Polimer, mevcut ticari ürünlere alternatif, performans-maliyet avantajı sağlayan ikame ürünlerin geliştirilmesi konusunda yaptığı kapsamlı çalışmaların yanı sıra yürüttüğü yenilikçi projeler ile sürdürülebilir, yenilenebilir kaynaklar kullanılarak çevreye duyarlı, özgün polimer malzemelerin geliştirilmesi konularında da çalışmaktadır. Petrol türevi endüstriyel kimyasallara alternatif olarak biyo-temelli hammaddelerin formül tasarımlarına dahil edilmesi konusunda çalışmalarını hassasiyetle yürütmektedir.

Araştırma alanları hakkında bilgi almak için