Ticari Polimer Tanıtım Kartı-6

Ticari Polimer Tanıtım Kartı-6

Bu haftanın ticari polimeri olan düşük yoğunluklu polietilen (DYPE), diğer PE yapılarına göre daha dallanmış zincir yapısında olup görece daha düşük sertliğe ve esnekliğe sahiptir. DYPE ile kimyasallara ve korozyona dayanıklı plastik malzemelerin üretilmesi mümkündür. Düşük maliyetli, kolay işlenir ve ekonomik bir malzeme olması nedeniyle, petrol hammaddesine dayalı sentetik DYPE en çok üretilen plastiklerdendir. Bu duruma ek olarak, biyobozunur olmayan sentetik DYPE'nin doğada atık olarak birikimi fazladır. Pratikte DYPE atıklar her ne kadar geri dönüştürülebilir kabul edilse de düşük kaliteli ve düşük maliyetli plastik ürünlerin üretimini sağladığı için DYPE’nin geri dönüşümü ekonomik olarak avantajlı görülmez. DYPE geri dönüşümündeki en önemli ve aşılması gereken teknik sorun ise DYPE’nin geri dönüşüm prosesindeki makinaları tıkayarak süreci engellemesidir. Bu nedenle DYPE atıkları yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) atıklara kıyasla çok daha düşük oranlarda geri dönüştürülür. DYPE’nin gerçek anlamda sürdürülebilir olabilmesi için yenilenebilir hammadde kaynaklarından üretiminin sağlanması ve doğada biyobozunur olması tercih edilir. Plastik pazarında, sınırlı da olsa sürdürülebilir DYPE için ticarileşmiş ürünler bulunmaktadır.

 

Sosyal Medya Hesaplarımız